• Τηλέφωνο +30 2107244562
  • info@psimitis.gr
  • Μουσών 29, Αθήνα, ΤΚ: 11524
Αρχική  > Εταιρεια  > Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς


Η φήμη μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό της χαρακτηριστικό και περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η φήμη σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην συμμόρφωση με το νόμο, τον σεβασμό στους κανόνες, την συμπεριφορά που ακολουθείται και τα πρότυπα ηθικής που επικρατούν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το όραμα και η αποστολή της ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. (Εταιρία), οι αξίες και ο παρών Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Κώδικας) παρέχουν τις οδηγίες που είναι ουσιαστικές για την επιτυχία της Εταιρίας, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, ταυτόχρονα όμως μια από τις πλέον ιστορικές με μακροχρόνια παρουσία και ενεργή συμβολή στην πρώτη εφαρμογή και στην διάδοση σύγχρονων ιατρικών προϊόντων και τεχνικών στην καρδιολογία, καρδιοχειρουργική και επεμβατική ακτινολογία στην Ελλάδα.

Ο παρών Κώδικας έχει ως στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων και κάθε ενδιαφερόμενου για τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Εταιρίας και του Προσωπικού της προς τους Πελάτες της, το Σύστημα Υγείας και την Κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την ενδο-εταιρική συμπεριφορά και διεργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τη νομική και ρυθμιστική πολυπλοκότητα των σημερινών αγορών ιατρικών προϊόντων, είναι ουσιαστικό να υπάρξει μια σαφής πολιτική και κανόνες συμπεριφοράς, που να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται από το σύνολο του προσωπικού, από τα κατώτατα έως τα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας της επιχείρησης.

Η Διοίκηση της Εταιρίας είναι υπεύθυνη στο να καθορίζει, να ανανεώνει και να εφαρμόζει συνεχώς τα πρότυπα της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ανάλογα με τις αλλαγές στο κανονιστικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό πλαίσιο και τους κανόνες. Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων να εφαρμόσουν τον Κώδικα. 


Δείτε αναλυτικά τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς