• Τηλέφωνο +30 2107244562
  • info@psimitis.gr
  • Μουσών 29, Αθήνα, ΤΚ: 11524
Αρχική  > Εταιρεια  > Ποιότητα

Ποιότητα

  

Η ΨΗΜΙΤΗ ΑΕ εφαρμόζει ένα ευέλικτο και άρτια δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της καθώς και στο περιβαλλοντικό πλαίσιο που τη διέπει. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, με πρώτη Πιστοποίηση από το ΕΚΕΒΥΛ, το έτος 2000.

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει Πιστοποιήσεις στα εξής Πρότυπα:

ΕΝ ISO   9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

EN ISO 13485:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004: Ορθή Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.