• Τηλέφωνο +30 2107244562
  • info@psimitis.gr
  • Μουσών 29, Αθήνα, ΤΚ: 11524
Αρχική  > Εταιρεια  > Εργασιακό Περιβάλλον

Εργασιακό Περιβάλλον

 

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα πολύ ζεστό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, που δίνει στον εργαζόμενο αίσθηση σιγουριάς, ασφάλειας και προθυμίας για συμμετοχή στο όραμα και την επίτευξη των στόχων της. Μέσα από άμεση αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία, καλλιεργεί το σεβασμό και το φιλικό πνεύμα συνεργασίας, προσφέροντας οικογενειακό κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Παρέχεται στους εργαζόμενους ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εργασίας:


- Βιοκλιματικό κτίριο με συστήματα ασφαλείας

- Θέσεις εργασίας με φυσικό φωτισμό / αερισμό

- Όλα τα απαραίτητα εργαλεία

- Αίθουσα εκπαίδευσης με διαδραστική οθόνη Smart Board

- Προσωπική Ασφάλιση και γιατρό εργασίας

- Επιπρόσθετες άδειες, ευέλικτο ωράριο


Η εταιρεία υποστηρίζει την εκ των έσω ανάπτυξη, προτρέπει και επενδύει σε συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων, παρέχοντας θεσμοθετημένα:

 

- Αξιολόγηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

- Ατομικές και ομαδικές εκπαιδεύσεις

- Mentoring & coaching

- Συνεχή παρακολούθηση εξέλιξης κάθε εργαζόμενου

- Προαγωγή ή μετακίνηση σε άλλη θέση εργασίας

- Υποστήριξη στις ατομικές ανάγκες

- Ισότητα ευκαιριών και στα δύο φύλα


Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων εξασφαλίζονται με μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από όλους, με την παράλληλη πραγματοποίηση ελέγχων από τον τεχνικό ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων.

Το περιβάλλον εργασίας είναι ευχάριστο και καθαρό, με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα γραφείου, ιδιαίτερα προσεγμένη επίπλωση με ποιοτικές λεπτομέρειες, άνετους χώρους, καλοσυντηρημένα οχήματα και παροχές.Η εταιρεία στην συνεχή προσπάθεια για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους στην εφαρμογή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, όπως:

 

- Εδώ και 25 χρόνια, απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών και να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


- Ανακύκλωση συσκευασιών, χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, μπαταριών, συσκευών, λαμπτήρων, μελανιών και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών. 


- Τακτική φροντίδα, συντήρηση και ανανέωση των εταιρικών αυτοκινήτων, συμβάλλοντας σε ένα φιλικότερο για την υγεία των πολιτών περιβάλλον.


- Συμμετοχή σε προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης, που αφορούν τις συσκευασίες των προϊόντων που διακινεί η εταιρεία φέροντας την ένδειξη Green Dot.


- Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO14001:2004